یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امشب واریز می‌شود

یارانه معیشتی ساعت ۲۴ دهم مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.


یارانه معیشتی ساعت ۲۴  دهم مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
به گزارش ایلنا، یازدهمین مرحله از حمایت معیشتی ساعت ۲۴
 دهم مهرماه به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می‌شود.
مبلغ این یارانه همانند دوره‌های قبل به ازای هر نفر ۵۵ هزار تومان خواهد بود و خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره، ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان، خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.