پیش بینی برداشت ۴۰۰ هزار تن محصول کشت دوم در گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان:

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به انجام کشت دوم در ۳۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان، گفت: پیش بینی شده که ۴۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.

پیش بینی برداشت ۴۰۰ هزار تن محصول  کشت دوم در گیلان

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به انجام کشت دوم در  ۳۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان، گفت: پیش بینی شده که ۴۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.
مسعود الماسی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه امسال نیز همانند سال‌های گذشته برای افزایش درآمد و رونق اقتصادی کشاورزان کشت دوم توصیه شده است، افزود: امسال در این راستا ۳۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان گیلان به کشت دوم پرداخته‌اند.
وی با بیان اینکه در این نوع کشت محصولاتی همانند پاچ باقلا، باقلا برکت، سبزیجات برگی و غده‌ای و شبدر شامل می‌شود، گفت: پیش بینی شده امسال بیش از ۴۰۰ هزار تن محصول از کشت دوم در استان گیلان برداشت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ارزش اقتصادی این میزان از محصولات را دو هزار و میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: طرح کشت دوم در سایر محصولات سال گذشته در بیش از ۳۲ هزار هکتار از اراضی شالیزاری اجرای شده بود که امسال با افزایش سطح زیر کشت مواجه
هستیم.
 کشت راتون در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار تن محصول در کشت دوم برداشت شد، گفت: ارزش اقتصادی محصولات برداشت شده هزار و
۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
الماسی با اشاره به کشت راتون به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات در کشت دوم، تصریح کرد: امسال راتون در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان گیلان کشت شده که پیش بینی می‌شود بیش از ۹۰ هزار تن محصول با ارزش اقتصادی هزار میلیارد تومان برداشت شود.