سودآوری از مردم تا کجا ادامه دارد

پس از توجیه های خودپسندانه فروش خودرو در بورس کالا با شرایطی همچون وکالتی کردن حساب و مسدود کردن بخشی از سرمایه نقدی مردم درحساب برای چند روز تا زمان مشخص شدن تکلیف برندگان، این سبک فروش به صورت خصوصی در فروش قرعه کشی خودروسازان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

سودآوری از مردم تا کجا ادامه دارد

 

 

پس از توجیه های خودپسندانه فروش خودرو در بورس کالا با شرایطی همچون وکالتی کردن حساب و مسدود کردن بخشی از سرمایه نقدی مردم درحساب برای چند روز تا زمان مشخص شدن تکلیف برندگان، این سبک فروش به صورت خصوصی در فروش قرعه کشی خودروسازان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
درآخرین قرعه کشی یکی از خودروسازان شرکت وثبت نام در
قرعه کشی منوط به افتتاح حساب وکالتی به نام خودروساز می باشد و باید مطابق با اعلام بخشنامه های قرعه کشی مبلغی را نیز در حساب مسدود کنند و تا روز قرعه کشی این پول ها باید در حساب مسدود باشد. دقیقاً کاری که در بورس کالا برای فروش خودرو انجام می دهند، این بار در قرعه کشی های معمولی نیز این رویه باب شده است.
حرف بر سر این است که واقعاً مردم چه گناهی کرده اند که باید هر روز با سلیقه و رویه ای جدید برای خرید یک خودروی ساخت داخل با قیمت های نجومی از هفت خان شرایط خودروسازان بگذرند؟!
این خودروسازان آیا واقعاً صنعت گران ملی هستند یا فروشندگان و بنگاه های سودآوری که به هر طریق ممکن می خواهند منفعتی را از مردم کسب کنند.این سبک خدمت رسانی نیست و تبدیل به انحصاری یک طرفه شده است که یک سوی آن متقاضیان بی دفاع حضور دارند و از سوی دیگر فروشندگان بی موالات که هیچ ارزش و اهمیتی برای نیاز و وضعیت اقتصادی مردم و حتی کشور قائل نیستند. برای همه مردم این سئوال وجود دارد که این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت.