پیشنهاد وزارت صمت برای تخفیف ۱۰ درصدی تعهد ارزی لوازم خانگی

معاون وزیر صمت اعلام کرد؛

معاون وزیر صمت گفت: پیشنهاد وزارت صمت به بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای کاهش تعهد ارزی صادرکنندگان نمونه لوازم خانگی از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد است.

 معاون وزیر صمت گفت: پیشنهاد وزارت صمت به بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای کاهش تعهد ارزی صادرکنندگان نمونه لوازم خانگی از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد است.
به گزارش وزارت صمت، محمدمهدی برادران اظهار کرد: صادرات لوازم خانگی از کشورمان در پنج ماهه نخست سال جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود:در حال حاضر تولید کنندگان لوازم خانگی کشورمان توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند.
وی درباره رفع موانع صادرکنندگان لوازم خانگی گفت:پیشنهادهایی به بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای بازگشت تعهد ارزی صادرکنندگان نمونه لوازم خانگی داده شده است.
برادران اضافه کرد: بر اساس این پیشنهاد، بازگشت تعهد ارزی صادر کنندگان نمونه لوازم خانگی از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.امیدواریم با اجرای این پیشنهاد صادرکنندگان لوازم خانگی در بازارهای بیشتری حضور یابند.