دریافتی تمام مستمری بگیران تامین اجتماعی از مرداد افزایش می یابد

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت، از محل تادیه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی، گفت: در سال جاری، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف همسان‌سازی و افزایش حق مسکن و بن خواروبار مستمری‌بگیران می‌شود.

دریافتی تمام مستمری بگیران تامین اجتماعی از مرداد افزایش می یابد

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت، از محل تادیه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی، گفت: در سال جاری، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف همسان‌سازی و افزایش حق مسکن و بن خواروبار مستمری‌بگیران می‌شود.
به گزارش ایلنا، «علی دهقان‌کیا» رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: در سال جاری، حدود
۱۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف همسان‌سازی و افزایش حق مسکن و بن خواروبار مستمری‌بگیران می‌شود. به شکل دقیق‌تر از این میزان، حدود
 ۱۳ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی و حدود
۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش حق مسکن و حق بن بازنشستگان اختصاص می‌یابد.
وی در مورد زمان اعمال این افزایش و صدور احکام آن، گفت: آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شهریور ماه را مدنظر داشتند اما عده‌ای از حضرات در جلسه افزایش از تیر یا نهایت مرداد ماه را مورد تاکید قرار دادند. در نهایت به پیشنهاد وزیر رفاه و توافق جمع قرار شد که از مردادماه هر ۳ مورد همسان‌سازی و افزایش حق بن و مسکن اعمال و در احکام لحاظ شوند.
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: در مجموع، دریافتی کارگر بازنشسته حداقلی‌بگیر با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی، از حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان به نزدیک ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. میانه‌بگیران هم حدود ۱ میلیون تومان از این ناحیه اضافه دریافت خواهند داشت. زیر حداقل‌بگیران هم متناسب با سنوات بیمه‌پردازی خود از منابع همسان‌سازی بهره‌مند می‌شوند.