متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب اعلام شد

در گروه، لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "کره پاستوریزه (کره حیوانی)" با ٤٠,٣ درصد، "تخم مرغ ماشینی" با ٢١.٢ درصد و "خامه پاستوریزه" با ١٣.٢ درصد بوده است.

متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب اعلام شد

در گروه، لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "کره پاستوریزه (کره حیوانی)" با ٤٠,٣ درصد، "تخم مرغ ماشینی" با ٢١.٢ درصد و "خامه پاستوریزه" با ١٣.٢ درصد بوده است.
به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، در مهرماه ١٣٩٩ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:
 نان و غلات:
در این گروه، اقلام "برنج خارجی درجه یک" با ١٢,٣ درصد، "شیرینی خشک" با ٨.٠ درصد و "برنج ایرانی درجه یک" با ٥.٥ درصد  بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
 گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها:
در این گروه، اقلام "کنسرو ماهی تن" با ٩,٧ درصد،"ماهی قزل آلا" با ٩.٥ درصد و "مرغ ماشینی" با ٦.١ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
 لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "کره پاستوریزه
(کره حیوانی)" با ٤٠,٣ درصد، "تخم مرغ ماشینی" با ٢١.٢ درصد و "خامه پاستوریزه" با ١٣.٢ درصد بوده است.
 میوه و خشکبار:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "لیموترش" با  ٩,٩ درصد و "پسته" با ٩.٨ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در ماه جاری متوسط قیمت "پرتقال" با ٣١.٨ درصد و "انار" با ١٨.٠ درصد بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل را داشته‌اند.
 سبزیجات:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "پیاز " با ٢٠,٦ درصد، "فلفل‌دلمه‌ای" با ١٩.٩ درصد و "نخود" با ١٧.٩ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در ماه جاری اقلام "خیار" با ٢.٤ درصد و "هویج فرنگی" با ٢.١ درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
 قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "نوشابه گازدار" با
٧,٣ درصد و "چای خارجی بسته‌ای" با ٧.١ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.