کاهش ۹۶ درصدی مسافران در پروازهای بین المللی

مدیرعامل شرکت‌ فرودگاه‌ها:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۷ درصد و اعزام و پذیرش مسافر نیز ۴۲ درصد کاهش یافته است.


رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته 27 درصد و اعزام و پذیرش مسافر نیز 42 درصد کاهش یافته است.
سیاوش امیرمکری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره مقایسه شاخص‌های فرودگاهی مرداد 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته اظهار داشت: مرداد امسال در مجموع 22 هزار و 825 نشست و برخاست با جابه جایی حدود دو میلیون و 197 مسافر و حدود 16.5 میلیون کیلوگرم بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام شد. این در حالی است که مرداد سال گذشته 31 هزار و 335 نشست و برخاست با جابه جایی حدود سه میلیون و 800 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 33 میلیون کیلوگرم بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام شد.
وی افزود: به دلیل شیوع بیماری کرونا و تاثیر منفی آن بر صنعت هوایی و فرودگاهی، تمام پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در مرداد ماه 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 27 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر42 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 50 درصد کاهش یافته است.
امیرمکری افزود: مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در نشست و برخاست 22 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 36 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 42 درصد کاهش یافته است. همچنین پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در نشست و برخاست 84 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 96 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 80 درصد کاهش
یافته است.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: در مرداد امسال حداقل 80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ده فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، بندرعباس، تبریز، خلیج فارس و یزد انجام شده است. همچنین حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در پنج فرودگاه شیراز، لارستان، مشهد، اصفهان، بندرعباس انجام شده است.
وی ادامه داد: نحوه توزیع پروازها در ساعات شبانه روز و روزهای هفته در مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که اوج پروازها در 24 ساعت شبانه روز، ساعت 18 و در روزهای چهارشنبه بوده است.
 امیرمکری افزود: شاخص‌های فرودگاهی مرداد نسبت به تیر ماه در نشست و برخاست 5 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 13 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 16 درصد افزایش داشته
است.