آلمان سامانه‌های موشکی از اسرائیل خریداری می‌کند

رسانه‌ها از قصد آلمان برای خرید سامانه‌های موشکی «آرو- ۳» از رژیم صهیونیستی خبر دادند.

رسانه‌ها از قصد آلمان برای خرید سامانه‌های موشکی «آرو- ۳» از رژیم صهیونیستی خبر دادند.
به گزارش  رویترز، آلمان قصد دارد سامانه دفاع موشکی «آرو-۳» اسرائیل را به قیمت حدود ۴ میلیارد یورو معادل ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خریداری کند.
دولت آلمان هفته آینده از قانونگذاران می‌خواهد تا سقف ۵۶۰ میلیون یورو را به عنوان پیش پرداخت برای این سامانه‌ها تصویب کنند.
بر اساس اسناد ویژه وزارت دارایی آلمان که برای ارائه به پارلمان آماده شده است، برلین قصد دارد با رژیم صهیونیستی قراردادی را برای خرید سامانه های آرو- ۳ در پایان سال امضا کند.
طبق این اسناد، آلمان مبلغ پیش پرداخت و یا بخشی از آن را در صورت شکست معامله از دست خواهد داد، زیرا این پول برای جبران هزینه‌هایی که اسرائیل تا زمان بر هم خوردن معامله صرف کرده است، برداشت می‌شود.