ترامپ اسناد محرمانه اتمی را در حمام خانه‌اش مخفی کرده است

دادگاه فدرال آمریکا:

مقامات قضایی آمریکا در آخرین اظهارات خود در مورد پرونده ترامپ گفته اند وی اسناد محرمانه اتمی را در حمام خانه اش در فلوریدا پنهان کرده است.

مقامات قضایی آمریکا در آخرین اظهارات خود در مورد پرونده ترامپ گفته اند وی اسناد محرمانه اتمی را در حمام خانه اش در فلوریدا پنهان کرده است.
دادگاه فدرال آمریکا در آخرین گزارش خود اعلام کرد دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا با ۳۷ مورد اتهام جنایی از جمله نگهداری سوابق و اسناد محرمانه رو به رو است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات قضایی دادگاه فدرال در آخرین گزارش خود عنوان کرده اند آن‌ها پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیده اند که ترامپ برخی از اسناد فوق محرمانه و طبقه بندی شده هسته‌ای را در یک حمام در ملک شخصی خود در فلوریدا نگهداری می‌کند.
دادگاه همچنین می‌گوید رییس جمهور سابق آمریکا تا به حال مانع تحقیقات جزئی‌تر در مورد این اسناد و محل نگهداری آن‌ها شده است.