کاهش حضور بیماران کرونایی در بیمارستان ها

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

ابول نژادیان گفت: وضعیت خوزستان از نظر کرونا رو به بهبودی می‌رود که این امر ناشی از همیاری مردم با مدافعان سلامت است.


ابول نژادیان گفت: وضعیت خوزستان از نظر کرونا رو به بهبودی می‌رود که این امر ناشی از همیاری مردم با مدافعان سلامت است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: خرسندم که اعلام کنم خوزستان از وضعیت هشدار خارج شد و وضعیت کرونا ویروس تابع رفتار جمعی بوده و اگر اکنون وضعیت استان رو به بهبودی می‌رود ناشی از همیاری مردم با مدافعان سلامت در رعایت نکات بهداشتی است.
او بیان داشت:بعد از چند ماه  خوزستان از گزند کرونا در مصونیت نسبی قرار گرفته و در این میان لازم است یادی ‌کنیم از عزیزانی که دیگر بین ما نیستند و زانوی تعظیم خم می‌کنیم در برابر مدافعان سلامت که برای تکرار روز‌های امن گذشته، ایستادند و جانشان را برای نجات مردم در معرض خطر قرار دادند.ابول نژادیان افزود: روز‌های سختی که سپری شد
کم از روز‌های گلوله باران خوزستان نداشت، روز‌هایی که مادرانی صبور با دعای خود فرزندانی ایثارگر را با لباس سفید خدمت راهی مراکز درمانی می‌کردند تا با دشمنی ناشناخته بجنگند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: بیمارستان‌های خوزستان در حال خالی شدن از بیماران کرونایی است و یادمان نرود وضعیت فعلی می‌تواند شکننده باشد و اندکی بی توجهی می‌تواند ما را دوباره به شرایط گذشته بازگرداند پس هنوز هم برای
حفظ سلامت خود و دیگران مسئولیت پذیر و کوشا باشیم.