اعلام نتایج اولیه آزمون کارگزاری گمرکی

معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج اولیه آزمون کارگزاری گمرک جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۱ خبر داد.معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج اولیه آزمون کارگزاری گمرک جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر
حسن مروتی با اشاره به این که آزمون مذکور در روز جمعه ۱۱ آذر برگزار شد، گفت: بیش از ۹ هزار داوطلب در این آزمون با هم به رقابت پرداختند.
معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش در خصوص ادامه روند مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان نتایج اولیه آزمون کارگزاری گمرکی گفت: قبولی در این آزمون صرفاً به معنی کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای ادامه روند سایر مراحل پذیرش در گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و به منزله قبولی قطعی نیست.او افزود: اخذ مجوز کارگزار گمرکی مستلزم احراز شرایط و ارائه مدارک وفق ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی است؛ بنابراین معرفی شدگان در این مرحله باید به سامانه ملی مجوز‌ها به آدرس
 www.mojavez.ir مراجعه و نسبت به بارگذاری تصویر مدارک لازم اقدام کنند.