پوشش ۷۰ درصدی ۵۹ خدمت بیمه ای به دانش آموزان استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، از پوشش ۷۰ درصدی ۵۹ خدمت بیمه ای به دانش آموزان استثنایی خبر داد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، از پوشش ۷۰ درصدی  ۵۹ خدمت بیمه ای به دانش آموزان استثنایی خبر داد.
به گزارش مهر، حمید طریفی حسینی، در نشست خبری با بیان اینکه تعداد دانش آموزان استثنایی ۸۰۸۵۲ نفر بوده است که امروز به بیش از
۸۲ هزار نفر رسیده‌اند، افزود: تلاش کردیم در مناطق صعب العبور
دانش آموزان استثنایی در کنار دانش آموزان عادی به تحصیل بپردازند.
وی با بیان اینکه حدود صد و پنج مرکز را به واسطه ماموریت‌هایی که به مراکز داده شده توانستیم راه اندازی کنیم، گفت: در هر منطقه‌ای که
یک مرکز ویژه یادگیری نداشتیم؛ این مراکز ایجاد خواهد شد و قرار شد این مراکز مراکز جامع یادگیری لقب بگیرند که اختلال یادگیری و سنجش
بدو ورود را داریم. همچنین انواع سنجش‌ها که در زمینه هوش و یادگیری این دانش آموزان است انجام خواهد شد.
طریفی حسینی با اشاره به خدمات غربالگری و سنجش سازمان
آموزش و پرورش استثنایی، افزود: از سال آینده برای تمامی کودکان از
بدو تولد همه سنجش‌های سلامتی و هوش را با همکاری سازمان تعلیم و تربیت کودک انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه خدمات و امکانات جدید احداث را در دهه فجر خواهیم داشت، گفت: اتاق‌های بازی، چمن‌های مصنوعی و ۳۵ فضای ورزشی درون مدرسه‌ای در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید. ۱۵ اتاق تاریک برای دانش آموزان مبتلا به اوتیسم یا دانش آموزان نابینا ایجاد کردیم. حدود
صد کلاس درس را برای دانش آموزان کم برخورد ایجاد کردیم. صد و دو عنوان کتاب درسی با خطوط بریل مناسب سازی شده است و ۳۸ هزار کتاب درشت خط را برای دانش آموزان کم بینا در نظر گرفتیم.