برنامه وزارت علوم برای حل مشکل مسکن دانشگاهیان و اساتید

معاون اداری مالی وزارت علوم:

معاون اداری مالی وزارت علوم از امضای توافق نامه با وزارت راه و شهرسازی برای حل تامین مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها خبرداد.

معاون اداری مالی وزارت علوم از امضای توافق نامه با وزارت راه و شهرسازی برای حل تامین مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها خبرداد.
علی خطیبی در گفتگو با مهر درباره اقدامات وزارت علوم برای تامین مسکن اعضای هیات علمی و اساتید نخبه و جوان گفت:جهت تامین مسکن دانشگاهیان اعم از هیات علمی و کارمندان، توافق نامه ای را با وزارت راه و شهرسازی امضا کرده ایم، درحال حاضر این
توافق نامه، مراحل اجرایی خود را طی می‏کند که ما بتوانیم از ظرفیت آموزش عالی جهت حل مشکل مسکن اساتید، نخبگان و کارکنان دانشگاه استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا نیازهای دانشگاهیان به مسکن احصاء شده است یا خیر گفت:نیازهای دانشگاهیان به مسکن احصاء شده است اما با مشکلی مواجه هستیم.در طرح جهش ملی مسکن آمده است که مسکن به واجدان شرایط اختصاص
می یابد و شمول واجدان شرایط به اعضای هیات علمی کار بسیار دشواری است.معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: ممکن است اعضای هیات علمی و یا حتی کارمندان دانشگاه ما فاقد مسکن نباشند اما بد مسکن باشند، ما باید راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم تا مشکل این افراد حل شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، ممکن است یکی از نخبگان و دانشگاهیان ما در یک شهری هیات علمی باشد، اما در شهر زادگاهش مسکنی به نام وی باشد، طبق قانون جهش ملی مسکن، این فرد واجد شرایط نیست، بنابراین این مسائل را باید حل کنیم و در جلسات دولت مطرح کنیم تا این قانون اصلاح شود و افراد در آن محلی که هیات علمی هستند بتوانند از ظرفیت جهش ملی مسکن استفاده کنند.