آزمون ارزشیابی دانش آموختگان از آزمون جامع داروسازی تفکیک شد

از سال ۱۴۰۲ به بعد؛

آزمون‎های ارزشیابی و ارتقاي دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور از آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی از سال ۱۴۰۲ به بعد از هم تفکیک شد.

 

 

آزمون‎های ارزشیابی و ارتقاي دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور از آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی از سال ۱۴۰۲ به بعد از هم تفکیک شد.
به گزارش مهر، بر اساس مصوبه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور از آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی از سال ۱۴۰۲ به بعد تفکیک شدند.
این تصمیم در سی و دومین نشست شورای آموزش داروسازی و تخصصی اتخاذ شده است.
به این ترتیب آزمون‏های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور و آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی تفکیک و از سال ۱۴۰۲ به بعد به صورت جداگانه برگزار خواهند شد.
جزئیات مربوطه در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.