وزیر اقتصاد: سامانه یکپارچه اموال تملیکی باید سال آینده به طور کامل اجرا شود

وزیر اقتصاد گفت: در سال آینده سامانه‌های یکپارچه سازمان اموال تملیکی باید به طور کامل پیاده‌سازی و اجرا شود.

وزیر اقتصاد: سامانه یکپارچه اموال تملیکی باید سال آینده به طور کامل اجرا شود

 


وزیر اقتصاد گفت: در سال آینده سامانه‌های یکپارچه سازمان اموال تملیکی باید به طور کامل پیاده‌سازی و اجرا شود.
به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی در مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تلملیکی اظهار داشت: از منظر ناظر بیرونی برای سازمانی که نه چندان در حوزه پرسنل و نه در حوزه بودجه و سایر اختیارات، مقدورات ویژه‌ای به آن افزوده نشده است اما همتی که مدیران و کارکنان این سازمان کردند، خروجی‌های عملکردی آن به شکل محسوسی افزایش داشته و این پیام خوبی است از اراده‌ای که در سازمان اموال تملیکی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این سازمان محل تلاقی حوزه اجرایی و تجاری کشور با حوزه قضایی است گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌تواند نقطه ملاقات مطلوبی از دو قوه مجریه و قضاییه محسوب بشود.
خاندوزی گفت: موضوع حایز اهمیت دیگری که در عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل مشاهده است، ظرفیت گسترده‌ای است که در این زمینه وجود دارد و اگر سرعت خروج کالاها کنترل شود، می‌توانیم بسیار بیش از این در حوزه عملکرد سازمان کار کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: بخش مهمی از سرعت خروج کالاها بستگی به این دارد که مهلت‌های قانونی که در حوزه تعزیرات و محاکم وجود دارد رعایت شده و احکام در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود تا مجری نیز بر اساس احکام صادره اعم از اینکه اموال اعاده شود یا اگر قرار است مزایده‌ای برقرار شود،
اقدام کند.
وزیر اقتصاد خطاب به اجتهادی مدیرعامل سازمان گفت: در پایان هر ماه گزارشی از میزان ورودی‌ها و خروجی‌ها و همچنین میزان عقب افتادگی‌ها اعم از احکامی که باید صادر شود را تهیه کرده و به دادستان محترم کل کشور ارائه شود تا به این ترتیب کمک شود که مسئولین به شکل مستمر در جریان تحول امور قرار گیرند.
وزیر اقتصاد ضمن تقدیر از حضور اعضای مجمع عمومی این سازمان از جمله حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، رحیمی وزیر دادگستری و اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان اظهار داشت: تدوام مسیر کنونی توسط سازمان در آینده حایز اهمیت
 است.
در ادامه این جلسه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور و عضو مجمع عمومی سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر از عملکرد این سازمان در یکسال و نیم اخیر، دستاوردهای آن را به ویژه در زمینه ساماندهی به اموال و انبارهای این سازمان حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت:علیرغم اقدامات قابل توجهی که در این زمینه صورت گرفته است، قطعاً زمینه برای کار بیشتر و بهبود فرایندها در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد و ان‏شاءالله در مجمع عمومی سال آینده این سازمان شاهد عملکرد بهتر در حوزه اموال منقول و به ویژه
غیر منقول باشیم.
مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با حضور وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، اعضای هیات
عالی نظارت، حسابرس و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این سازمان، در وزارت امور اقتصادی و دارایی
 برگزار شد.