برپایی لیگ ملی دانشجویان در سه رشته ورزشی

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان:

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان: برپایی لیگ ملی دانشجویان در سه رشته ورزشی

 

 


مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: در سال آینده لیگ ملی دانشجویی در سه رشته والیبال، فوتسال و بسکتبال ۳ نفره برگزار خواهد شد.
به گزارش دانشجو،  جلسه هماهنگی انجمن‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی به منظور برگزاری مسابقات المپیاد‌ها با حضور
 ابراهیم علی دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در محل این سازمان برگزار شد.
علی دوست در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد یک ساله این اداره کل گفت:جلسه هماهنگی انجمن‌های ورزشی در جهت بهبود برگزاری مسابقات و آسیب شناسی رویداد‌های گذشته و ارائه پیشنهادات برگزار شده است.
مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان اظهار کرد:یکی از رویداد‌های پیش‌رو برگزاری مسابقات قهرمانی در رشته‌های غیرالمپیادی است پیش از این برنامه ریزی انجام شده بود تا این مسابقات در ۱۱ رشته ورزشی برگزار شود، اما با توجه به اینکه برخی از این رشته‌ها به حد نصاب کافی نرسیدند، برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات قهرمانی در ۹ رشته ورزشی انجام شد.
وی ادامه داد: با توجه به برگزاری امتحانات دانشجویان، هماهنگی‌ها انجام شد تا رویداد‌های ورزشی میان فاصله دو ترم و اسفند ماه برگزار شود تا در این خصوص دانشجویان نگرانی نداشته باشند.علی دوست افزود:برای سال ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است تا المپیاد دانشجویان شاهد و ایثارگر و همگانی را برگزار کنیم.همچنین در سال آینده لیگ ملی دانشجویی در
سه رشته والیبال، فوتسال و بسکتبال ۳ نفره برگزار خواهد شد.
مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه ممکن است به تعداد لیگ‌های ورزشی افزوده شود؛ تصریح کرد: بیشترین هدف ما از برگزاری لیگ ملی استمرار برگزاری رویداد‌های ورزشی در میان دانشجویان است در این راستا همه دانشگاه‌های یک استان از دانشگاه‌های وزارت علوم تا وزارت بهداشت، پیام نور، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی، علمی کاربردی
و فنی و حرفه‌ای می‌توانند در این لیگ ملی شرکت کنند.