برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی

هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی "ماشین آلات ، نهاده ها"و سیستم نوین آبیاری با حضور ۳۶۳ شرکت داخلی ، خارجی و فعالان صنعتی، دانش بنیان ، علمی و دانشگاهی تا ۲۲ دی ماه در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است.

برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی

 

 هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی "ماشین آلات ، نهاده ها"و سیستم نوین آبیاری  با حضور 363 شرکت داخلی ، خارجی و  فعالان صنعتی، دانش بنیان ، علمی و دانشگاهی  تا ۲۲ دی ماه در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است.عکس‌ : همایون بدیع فر