سناریونویسی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود

وزیر آموزش و پرورش:

وزیر آموزش و پرورش گفت: نهادهای مذهبی، هنرمندان و فیلمسازان همه باید کمک کنیم این نظام آموزشی قدرتمند شود همچنین باید سناریونویسی را به دانش آموزان بیاموزیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: نهادهای مذهبی، هنرمندان و فیلمسازان همه باید کمک کنیم این نظام آموزشی قدرتمند شود همچنین باید سناریونویسی را به دانش آموزان بیاموزیم.
به گزارش مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در افتتاحیه پنجاه و دومین جشنواره فیلم رشد گفت: فیلم و سینما هنر هفتم است که در تحکیم هویت ملی اثر گذار است. هندی‌ها بعد از رهایی از استعمار سینمای بالیوود را ایجاد کردند یا قطری‌ها در بازدیدهایی که از مدارس این کشور داشتیم به ما گفتند رسانه در نظام آموزشی کشور قطر نقش ویژه‌ ای دارد.
وی با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد یکی از باسابقه‌ترین و درخشان‌ترین جشنواره‌های هنری بین‌المللی است؛ گفت: استفاده از مفاهیم جذاب و مشارکت هنرمندان در نظام آموزشی از مزایای جشنواره فیلم رشد است. خوشبختانه به تازگی اجرای این جشنواره هم دیگر به صورت متمرکز صورت نمی‌گیرد و به شکلی اقماری و در استان‌ها اداره
می‌شود.
نوری با بیان اینکه باید سوژه‌یابی را جدی بگیریم؛ گفت: دانش آموزان باید روی سوژه‌ها و موضوعات حساس باشند. همه در یک نظام آموزشی هستیم. خانواده، نهادهای فرهنگی، نهادهای مذهبی و هنرمندان و فیلمسازان همه باید کمک کنیم این نظام آموزشی قدرتمند شود. باید سناریو سازی را به دانش آموزان بیاموزیم.
وی با بیان اینکه آموزش‌های فیلم سازی و سناریو نویسی نباید مقطعی باشد؛ گفت: این آموزش‌ها باید به طور مستمر صورت بگیرد. باید دانش آموزان آغاز و پایان یک داستان و اوج آن را بشناسند.