وزیر بهداشت: ایجاد دانشگاه در مناطق محروم آثار اجتماعی مثبت به همراه دارد

وزیر بهداشت بی توجهی به عدالت آموزشی را مشکلی ریشه دار دانست و گفت: ایجاد دانشکده یا دانشگاه در مناطق محرومی که شرایط لازم را دارند، علاوه بر توسعه علمی، آثار اجتماعی بسیار مثبتی خواهد داشت.

وزیر بهداشت: ایجاد دانشگاه در مناطق محروم آثار اجتماعی مثبت به همراه دارد


وزیر بهداشت بی توجهی به عدالت آموزشی را مشکلی ریشه دار دانست و گفت: ایجاد دانشکده یا دانشگاه در مناطق محرومی که شرایط لازم را دارند، علاوه بر توسعه علمی، آثار اجتماعی بسیار مثبتی خواهد داشت.
به گزارش وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی در اجلاس معاونان آموزش و توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، هیأت علمی را رکن آموزش پزشکی برشمرد و گفت: مهمترین رکن آموزش هیأت علمی است. جذب هیأت علمی دانشمند، مبتکر، همگام با انقلاب اسلامی و مردم ما را به سمت کسب مرجعیت علمی سوق خواهد داد.
وی افزود: هیأت علمی‌ها اگر به وظایف اصلی خود بپردازند می‌توانند آینده کشور را تضمین کنند. بنابراین جذب و ارزیابی هیأت‌های علمی کارآمد امری بسیار مهم است. هیأت علمی‌ها در دنیا به صورت فرایندی و دائم ارزیابی می‌شوند.
 اگر عضوی از هیأت علمی توانمند نبود نباید آنقدر صبر کنیم تا بازنشسته شود
عین اللهی افزود: نباید سیستم به گونه‌ای باشد که اگر عضوی از هیأت علمی توانمند نبود آن قدر صبر کنیم تا بازنشسته شود. معاونان توسعه و آموزش باید برای ورود، گزینش، استخدام و ارتقای اعضای هیأت علمی برنامه ریزی کنند.
وی با اشاره به این که معلمی شغل انبیاست، گفت: مهم‌ترین گزینش‌ها باید مربوط به معلمان باشد؛ چرا که معلمی فقط کسب مدرک یا صدور آن نیست. بعد از گزینش و استخدام معلمان، ارزیابی آنها در حین خدمت بسیار مهم است. اگر فردی در نظام سلامت نتوانست در حوزه آموزش ایفای نقش و معلمی کند، از او می‌توان در حوزه‌های بهداشت یا درمان استفاده کرد.
 ایجاد جمهوری اسلامی، شروعی برای بازگرداندن مرجعیت علمی بود
عین اللهی گفت: ایجاد جمهوری اسلامی، شروعی برای بازگرداندن مرجعیت علمی بود. اگر به درستی برنامه ریزی کنیم، می‌توانیم دوباره کرسی مرجعیت علمی را در دنیا به دست آوریم؛ به ویژه آن که آموزش پزشکی در مرجعیت علمی جایگاه با اهمیتی دارد.
وی خاطرنشان کرد: آثار کارهای آموزشی در کوتاه مدت به ثمر نمی‌نشیند و نمود نمی‌یابد؛ بلکه نتیجه اقدامات حوزه آموزش شاید ۱۰ سال دیگر به بار بنشیند.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه آموزش سرمایه گذاری است، نه هزینه تصریح کرد: نه تنها در وزارت بهداشت و علوم، بلکه در آموزش و پرورش هم انجام کارهای اساسی منوط به توسعه آموزش است و از این رهگذرآینده کشور بیمه می‌شود. موفقیت در آموزش به شناخت ما از ابزار آموزش بستگی دارد و باید برای هر کدام از این ابزارها ها برنامه ریزی مجزا داشته باشیم.
 باید با کادر سازی صحیح، آینده کشور را تضمین کرد
عین اللهی گفت: همه کسانی که در بوردها پذیرفته می‌شوند انسان‌های توانمندی هستند و جایگاه علمی بالایی دارند. بنابراین برای جذب نخبگان باید معیارهای دیگری همچون تعهد، تدین و انقلابی بودن را نیز در نظر گرفت. نباید از جذب نیروهای متعهدِ متخصص غافل شد، بلکه باید با کادر سازی صحیح، آینده کشور را تضمین کرد.
وزیر بهداشت ادامه داد: دانشجویان رکن مهم دیگر آموزش و همانند فرزندان ما هستند. باید از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شده و مشکلات آنها را مرتفع کنیم. به عنوان مثال احداث خوابگاه به ویژه برای متأهلان از اقدامات لازم در جهت حمایت از تحصیل دانشجویان است.
 هیچ محدودیتی برای جذب دانشجوی خارجی نداریم
عین اللهی گفت: دانشجویان تحت تاثیر استادان خود هستند و استادان باید آنها را در جهت درست هدایت کنند. باید به دانشجویان خارجی هم به چشم یک انتقال دهنده فرهنگ انقلاب نگاه کنیم، نه فقط دانشجویی که برای ما ارزآوری دارد.
وزیر بهداشت اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای جذب دانشجوی خارجی نداریم، ولی باید طوری عمل کنیم که وقتی این دانشجویان به کشور خود برگشتند مبلّغ انقلاب و تمدن اسلامی ما باشند و این رویکرد دانشگاه رسالتی مهم در جهت کسب مرجعیت علمی ایران در جهان خواهد بود.
 ایجاد دانشکده یا دانشگاه در مناطق محروم آثار اجتماعی بسیار مثبتی خواهد داشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بی توجهی به عدالت آموزشی را مشکلی ریشه دار در کشور دانست و گفت: فضاها و امکانات نباید در یک شهر یا استان به وفور وجود داشته باشد و در مقابل مناطقی از کشور از تحصیل و امکانات محروم باشند. دانش آموزان با استعداد در تهران و بندرعباس باید به طور یکسان از امکانات تحصیل برخوردار باشند.
وی افزود: ایجاد دانشکده یا دانشگاه در مناطق محرومی که شرایط لازم را دارند، علاوه بر توسعه علمی، آثار اجتماعی بسیار مثبتی خواهد داشت. زیرا برای همه این امکان وجود ندارد که در مناطق برخوردار ادامه تحصیل دهند و باید با توسعه متوازن مراکز آموزشی امکان قبولی و تحصیل بومی افراد با استعداد را فراهم کنیم.
عین اللهی گفت: من شخصاً تیپ بندی دانشگاه‌ها را قبول نداشتم زیرا باید فرصت رشد را برای همه استان‌ها فراهم کرد. دانشگاه‌ها باید از نظر توسعه یافتگی در یک سطح باشند و تنها ماموریت‌های آنها با توجه به آمایش سرزمینی، متفاوت باشد.
وی خاطرنشان کرد: روش‌های تدریس باید به روز شده و از حالت جزوه دادن استاد به دانشجو خارج شود. تدریس استادان باید ارزشیابی شود و دانشجویان باید بتوانند از کتاب‌ها، منابع مرجع و مهم دنیا استفاده کنند.
وزیر بهداشت افزود: بحث جامع نگری موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. نیاز نیست کریکولوم های آموزشی به صورت ۱۰۰ درصد در همه جای کشور اجرا شوند. کریکولوم ها باید
 ۶۰ درصد برنامه آموزشی را دربربگیرند و ۴۰ درصد را هم دانشگاه‌ها با توجه به نیازها، معضلات و بیماری‌های بومی منطقه خود آموزش دهند.