کارشناس روس: سیا به یک سازمان تروریستی جهانی تبدیل شده است

کارشناس روس: سیا به یک سازمان تروریستی جهانی تبدیل شده استیک کارشناس روس تاکید کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به یک سازمان تروریستی تبدیل شده است.
به  گزارش  نووستی، «سرگئی گونچاروف»، رئیس افتخاری انجمن بین‌المللی کهنه سربازان یگان ضد ترور «آلفا» گفت که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به یک سازمان تروریستی جهانی تبدیل شده است.