از محل احداث پست برق فوق‌توزیع صیدون بازدید شد

از محل احداث پست برق فوق‌توزیع صیدون بازدید شداهواز-محمدی
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از محل احداث پست برق فوق‌توزیع صیدون و خطوط ارتباطی آن بازدید و از شروع عملیات اجرایی این پست در آینده نزدیک خبر داد.
محمود دشت‌بزرگ به همراه معاونین و مدیران ارشد این شرکت از محل احداث پست برق 132 به 33 کیلوولت صیدون و خطوط ارتباطی آن بازدید کرد.
پست برق 132 به 33 کیلوولت صیدون که بنا است در چند کیلومتری ورودی این شهر (در منطقه پشت‌پر) احداث شود اولین پست فوق‌توزیع بخش صیدون با ظرفیت 30 مگاولت آمپر در فاز اول خواهد بود که برای تقویت زیرساخت‌های برق این منطقه‌ طراحی و برنامه‌ریزی شده است.
برای برقداری این پست نیز بنا است یک خط دو مداره 132 کیلوولت از پست 400 کیلوولت باغملک احداث شود.
کارهای مطالعاتی پست برق صیدون و خطوط ارتباطی آن انجام شده و بازدید مدیرعامل از زمین محل احداث پست که قبلا شرکت برق منطقه‌ای خوزستان آن را به این مناسبت خریداری کرده، برای بررسی‌های اولیه احداث پست برق صیدون بوده است.
بخش صیدون به مرکزیت شهر صیدون از توابع شهرستان باغملک و در امور بهره‌برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه‌ای خوزستان قرار دارد.