۹هزار و۹۹۲ نفر در آزمون های مهارت فنی و حرفه ای شرکت کردند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان:

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان: ۹هزار و۹۹۲ نفر در آزمون های مهارت فنی و حرفه ای شرکت کردندهمدان- مجید ملکیان
در 3 ماهه نخست سال جاری  9هزار و  992نفر در فنی و حرفه ای استان همدان سنجش و ارزیابی شدند.
وهب مختاران،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر افزود:تعداد 6 هزار و 554 نفر از شرکت کنندگان مرد و سه هزار و
 438 نفر زن بودند.
مختاران افراد شرکت کننده در آزمون آنلاین را چهار هزار و  315 نفر عنوان کرد و بیان کرد:در آزمون های هماهنگ این اداره کل نیز دو هزار و 274 نفرشرکت کردند.
وی از مشارکت 332 نفر در آزمون های تفاهم نامه خبر داد و اظهار کرد:در صنعت ساختمان دو هزار و 428  نفر مورد سنجش قرار گرفتند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه
643 نفر در آزمون های ادواری شرکت داشتند ، اظهار داشت:72 درصد از شرکت کنندگان در آزمون های مهارتی موفق به کسب نمره قبولی شده اند.