تامین برق پتروشیمی گچساران از پست ساران

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: ۲ بی در پست برق ۲۳۰ کیلوولت ساران این شرکت برای تامین برق پتروشیمی گچساران احداث و برق‌دار شد.اهواز-محمدی
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: 2 بی در پست برق 230 کیلوولت ساران این شرکت برای تامین برق پتروشیمی گچساران احداث و برق‌دار شد.
محمود دشت‌بزرگ بیان کرد: این تجهیزات با مشارکت پتروشیمی گچساران با هدف تامین برق این پتروشیمی با دیماند 50 مگاولت آمپر در پست برق ساران نصب و راه‌اندازی شده‌ است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این پروژه
500 میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: با این اقدام زیرساخت لازم برای تامین برق پتروشیمی در حال احداث گچساران فراهم شده است.
شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را
بر عهده دارد.