برجام ۱۵ سال دستيابي ايران را به سلاح اتمي به تاخير انداخت

ادعاي مامور سابق موساد:

مقام صهيونيست مدعي شد: از وقتي که ترامپ از اين توافق خارج شد، سران ايران اورانيوم غني شده کافي براي ساختن يک بمب اتمي ظرف چند ماه را دارند.

 

    مقام صهيونيست مدعي شد: از وقتي که ترامپ از اين توافق خارج شد، سران ايران اورانيوم غني شده کافي براي ساختن يک بمب اتمي ظرف چند ماه را دارند.

    به گزارش ايلنا به نقل از تايمز آو اسراييل، «شابتاي شابيت» مامور سابق موساد مدعي شد: از نظر اسرائيل بدترين سناريو اين است که سران ايران از تصميم خود براي دستيابي به سلاح اتمي منصرف نشوند.

    اين مامور سابق موساد ادعا کرد: برجام پانزده سال دستيابي حکومت ايران را به سلاح اتمي به تاخير انداخت و از وقتي که ترامپ از اين توافق خارج شد، سران ايران اورانيوم غني شده کافي براي ساختن يک بمب اتمي ظرف چند ماه را دارند.