آمريکا عليه برخي مقامات چين، محدوديت رواديد اعمال کرد

اين بار به بهانه تبت؛

وزارت خارجه آمريکا به بهانه ممانعت چين از دسترسي آزادنه به منطقه تبت، رواديد برخي مقامات چيني را محدود کرد.

 

    وزارت خارجه آمريکا به بهانه ممانعت چين از دسترسي آزادنه به منطقه تبت، رواديد برخي مقامات چيني را محدود کرد.

    به گزارش مهر به نقل از اسپوتنيک، آمريکا به اين بهانه که چين در روند دسترسي اتباع خارجي به منطقه خودمختار تبت مانع‌تراشي مي‌کند، براي شماري از مقامات چيني محدوديت رواديد قائل شد.

    مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا با طرح اتهامات حقوق بشري عليه چين، مدعي شد: دسترسي ديپلمات‌ها، خبرنگاران و همچنين گردشگران خارجي به تبت، براي حفظ ثبات اين منطقه بسيار حياتي است.

    وي همچنين چين را به ناکامي در کاهش خسارات زيست محيطي به ويژه محافظت از ذخاير آبي منطقه متهم کرد.

    پمپئو اين اظهارات را بعد از اوج گرفتن مناقشات ارضي دهلي- پکن در مرز تبت و کشمير مطرح کرده است.پيشتر آمريکا با ادعاي نقض آزادي بيان و وابستگي به نهادهاي نظامي چين، براي خبرنگاران چيني مستقر در آمريکا نيز محدوديت رواديد در نظر گرفته بود.