انگليس صادرات سلاح به عربستان سعودي را از سر مي‌گيرد

بدون توجه به جنگ يمن؛

دولت انگليس از تصميم خود براي از سرگيري صادرات سلاح به عربستان سعودي خبر داد.به گزارش مهر به نقل از القدس العربي، دولت انگليس اعلام کرد که قصد دارد صادرات سلاح به عربستان سعودي را از سر بگيرد.

 

    دولت انگليس از تصميم خود براي از سرگيري صادرات سلاح به عربستان سعودي خبر داد.به گزارش مهر به نقل از القدس العربي، دولت انگليس اعلام کرد که قصد دارد صادرات سلاح به عربستان سعودي را از سر بگيرد.

    چندي پيش دادگاه عالي انگليس راي به لزوم توقف صادرات سلاح به عربستان را داده بود چرا که بحث و جدل‌هايي در خصوص اينکه اين سلاح‌ها در جنگ يمن و عليه مردم بي دفاع يمن استفاده مي‌شود به وجود آمده بود.دولت انگليس مدعي شده است که عربستان توانايي اجراي قوانين بشر دوستانه را دارد و اين مسأله باعث مي‌شود روند از سرگيري صادرات سلاح به عربستان بازنگري شود.