غني: طالبان بايد درون «نظام جمهوري اسلامي افغانستان» جذب شوند

رئيس جمهور افغانستان با تاکيد بر اينکه کسي نمي‌تواند صلح را بر مردم تحميل کند، گفت که طالبان بايد درون ساختار نظام جمهوري اسلامي افغانستان جذب شوند.

 

    رئيس جمهور افغانستان با تاکيد بر اينکه کسي نمي‌تواند صلح را بر مردم تحميل کند، گفت که طالبان بايد درون ساختار نظام جمهوري اسلامي افغانستان جذب شوند.

    به گزارش فارس، «اشرف غني» رئيس جمهور افغانستان در جريان سفرش به ولايت کاپيسا جذب طالبان در درون «نظام جمهوري اسلامي» افغانستان را وظيفه خود دانست و گفت که اين کار را انجام مي‌دهد.

    غني که در يک نشست مردمي در شهر محمودراقي، مرکز ولايت کاپيسا سخنراني مي‌کرد، افزود: کساني که خواب ساختن حکومت با طالبان را مي‌بينند و فکر مي‌کنند که فرداي روز از دار آويزان نمي‌شوند، دوباره فکر کنند.