تحويل درب منزل!

دود فوری یا فست دود، روشن و داغ؛

مدتي است به دليل شرايط كرونايي، قهوه‌خانه‌ها يا تعطيل هستند، يا بايد با رعايت فاصله اجتماعي-ايمني، سرويس بدهند و البته از ارائه قليان به مشتري‌ها بايد خودداري كنند.مدتي است به دليل شرايط كرونايي، قهوه‌خانه‌ها يا تعطيل هستند، يا بايد با رعايت فاصله اجتماعي-ايمني، سرويس بدهند و البته از ارائه قليان به مشتري‌ها بايد خودداري كنند. اما بر همه، حتي برخي نمايندگان مجلس كه روزگاري نسبت به جمع‌آوري قليان اعتراض داشتند، واضح و مبرهن است كه درآمدي حداكثري قهوه‌خانه‌ها و برخي از كافي شاپ‌ها و
سفره خانه‌ها، وابستگي بسياري به ارائه قليان دارد. وزارت بهداشت و حتي اماكن نيز پيش از اپيدمي كروناويروس در كشور، با قليان به دليل استفاده جوانان و نيز مضراتي اين شكل از دخانيات هم دارد، مشكل داشتند. به اين ترتيب گاهي قليان آزاد مي‌شد و گاهي ممنوع و تكليف چندان روشني نداشت.
اما گويا تعطيلي قهوه خانه‌ها، سفره خانه‌ها و كافي شاپ‌ها در دوران پساكرونايي موجب شده كه اين‌بار كار و بار قليان به نحو ديگري و البته بيشتر بگيرد. اينك قهوه خانه‌چي‌ها، سفره خانه‌دارها و نيز برخي كافي‌شاپ‌ها، به صورت تحويل درب منزل، به دوستداران قليان خدمات ارائه مي‌دهند. البته كه در اين صورت بيش از پيش فرآيند تهيه بهداشتي اين وسيله، خارج از دسترس نظارت است. مگر اين‌كه خود سفارش‌دهندگان تمهيداتي در اين زمينه بينديشند يا اصلا مسئله بهداشت در اين زمينه براي‌شان مطرح نباشد. در هر حال الان و در دوراني كه اغلب فعاليت‌هاي تفريحي جوانان و برخي خانواده‌ها معلق مانده، اينان به فست دودي‌ها متوسل مي‌شوند و قليان آماده و روشن و داغ را در منزل تحويل مي‌گيرند، آن هم با دليوري رايگان!  
البته كه ماموران انتظامي در اين زمينه هم با هوشياري توانسته‌اند برخي از اين نوع فعاليت‌هاي زيرزميني را كشف كنند و جلوي  ادامه فعاليت آن‌ها را بگيرند. اما طبعا، برخي هر طور شده به آن‌چه كه مي‌خواهند، حتي اگر غيرقانوني بوده و براي‌شان مضر باشد، دست مي‌يابند و هميشه هم عده‌اي هستند كه با ترفندهاي مختلف به اين افراد سرويس مي‌دهند.