مدیر استاندارد یزد: صدورو تمدید۴۱ پروانه استاندارد

مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت:در سه ماهه اول امسال ۴۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر و تمدید شد.مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت:در سه ماهه اول امسال  41 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر و تمدید شد.
محمدرضا زارع بنادکوکی افزود: طی این مدت 22 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر شده است ،ضمن این که
 10 مورد صدور مجوز استاندارد نیز در گزارش عملکرد حوزه نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل را نیز شاهد هستیم .
وی ادامه داد:در راستای شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و لزوم پایش مهلت و تاریخ اعتبار پروانه های صادره ،9 پروانه استاندارد اجباری و تشویقی نیز پس از انقضاء اعتبار قانونی سه ساله تمدید گردید.
این مسئول تصریح کرد:در سه ماهه اول امسال 15فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل، که از این تعداد 9فقره اجباری و مابقی تشویقی بوده است.
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد تاکید کرد: در سه ماهه اول سال گذشته تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی
باطل شده71 فقره بوده ،که عملکرد امسال این اداره کل ،نشانه رشد شاخص های کیفی و اهتمام بیشتر تولید کنندگان به مقوله استاندارد بوده است.
وی در پایان گفت:خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه تعلیقی در خصوص پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صورت نگرفته است ،در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 4مورد تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری را پشت سر گذاشتیم.