جزئیات تقویم آموزشی دانشگاه تهران در ترم جدید

مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامي اعلام کرد؛

دانشگاه تهران جزییات تقویم آموزشی نیمسال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه را اعلام کرد.


دانشگاه تهران جزییات تقویم آموزشی نیمسال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه را اعلام کرد.
به گزارش مهر، دانشگاه تهران در اطلاعیه ای تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را برای تمامی مقاطع اعلام کرد.
براساس این اطلاعیه ثبت نام این نیمسال از ۸ شهریور ماه آغاز می‌شود و تا روز ۱۱ شهریور ۹۹ ادامه دارد؛ شروع کلاس ها نیز از ۲۹ شهریور ماه خواهد بود.
امتحانات میان ترم از ۱۷ آبان ماه آغاز و ۲۸ آبان به پایان می‌رسد و در تاریخ ۶ دی، ۷ دی و ۸ دی ماه حذف اضطراری انجام خواهد شد.
۲۴ دی ماه کلاس های آموزشی در این نیمسال به پایان می‌رسد و
 ۲۵ دی ماه امتحانات دروس عمومی آغاز می شود و ۹ بهمن نیز پایان می‌یابد.
همچنین ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی بر اساس مقررات و آیین نامه‌های آموزشی و مجوزهای مربوط الزامی است.
در این اطلاعیه تاکید شده است که در صورت عدم ثبت نام رسمی دانشجو، او منصرف از تحصیل محسوب می‌شود. کنترل نهایی به منظور رفع اشکالات آموزشی واحدهای اخذ شده و وضعیت تحصیلی دانشجو است و باید توسط کارشناسان اداره آموزش مربوط بررسی و
 انجام شود.
مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه توسط اساتید محترم تا ۳۰ روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ ۱۹ بهمن ماه در نظر گرفته شده است.