عربستان شليک به سوي قايق‌هاي ماهيگيري بوشهري را تاييد کرد

سخنگوي مرزباني عربستان شليک به سوي قايق‌هاي ماهيگيري ايراني از سوي گارد ساحلي اين کشور را تاييد کرد.

 

    سخنگوي مرزباني عربستان شليک به سوي قايق‌هاي ماهيگيري ايراني از سوي گارد ساحلي اين کشور را تاييد کرد.

    به گزارش ايسنا، خبرگزاري رسمي عربستان (واس) به نقل از سخنگوي مرزباني عربستان سعودي اعلام کرد: در ساعت 18:30 روز پنجشنبه گارد ساحلي عربستان سه قايق ايراني که وارد آب‌هاي عربستان شده بودند را رصد کرد و فورا هشدارهايي براي توقف به آنها داد اما قايق‌هاي ايراني پاسخي به اين هشدارها ندادند و گارد ساحلي چند تير هشدار به سوي آنها شليک کرد و قايق مجبور شدند که از مسير خود بازگردند.