بي توجهي به پروتکل هاي بهداشتي در برخي کشورها

آخرين اخبار کرونا در جهان؛

شيوع کرونا در جهان همچنان ادامه دارد و شمار مبتلايان در سراسر جهان به ده ميليون و ۱۰۵ هزار و ۶۴۹ نفر رسيده و پانصد و يک هزار و ۶۴۹ نفر نيز جانشان را از دست داده اند.

 

    شيوع کرونا در جهان همچنان ادامه دارد و شمار مبتلايان در سراسر جهان به ده ميليون و 105 هزار و 649 نفر رسيده و پانصد و يک هزار و 649 نفر نيز جانشان را از دست داده اند.

    به گزارش صداوسيما‎ به نقل از خبرگزاري رويترز در گزارشي از لندن اعلام کرد: هر چند شيوع ويروس کرونا به رشد نسبي مسافرت هاي ريلي در مناطق مختلف جهان منجر شده است، اما صنعت هواپيمايي در کشورهاي مختلف به علت شيوع ويروس کرونا متضرر شده است. البته انتظار مي رود بعد از مدتي، تقاضاها براي استفاده از خدمات صنعت هواپيمايي براي مسافرت هاي هوايي افزايش يابد و وضع اين صنعت به حالت عادي و شرايط قبل از شيوع کرونا برگردد.