اعزام پرسنل نيروي هوايي ارتش آمريکا به خليج فارس

پرسنل نيروي هوايي ارتش آمريکا به خليج فارس اعزام مي‌شوند.

 

    پرسنل نيروي هوايي ارتش آمريکا به خليج فارس اعزام مي‌شوند.

    به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اينترنتي مجله اير فورس، ارتش آمريکا 70 پرسنل نيروي هوايي خود را جهت انجام ماموريت در پايگاه‌هاي غرب آسيا و شمال آفريقا، به خليج فارس اعزام مي‌کند.