غفلت از نخبگان،نگرانی برای فردای کشور

دیدار رهبر معظم انقلاب با نخبگان و استعدادهای برتر کشور همواره مورد توجه رسانه ها و جامعه علمی و دانشگاهی کشور بوده و آنها که به دنبال خدمت و اصلاح امور کشور هستند همواره از این جلسات بهره و رهنمودهای سازنده می گیرند.

غفلت از نخبگان،نگرانی برای فردای کشور

دیدار رهبر معظم انقلاب با نخبگان و استعدادهای برتر کشور همواره مورد توجه رسانه ها و جامعه علمی و دانشگاهی کشور بوده و آنها که به دنبال خدمت و اصلاح امور کشور هستند همواره از این جلسات بهره و رهنمودهای سازنده می گیرند.
ضمن اینکه دیدار اختصاصی این قشر با رهبری بیانگر اهمیت ویژه و جایگاه این جوانان و نخبگان نزد ایشان می باشد.چراکه آینده و توسعه کشور در عرصه های مختلف بستگی به حضور و توان این اقشار در مراحل مختلف دارد.
نکته بسیار مهمی که رهبری در این دیدار به عنوان آفت در فضای علمی و نخبگی کشور از آن یاد کردند "غفلت" بود.
موضوعی که در ابعاد مختلف باید به آن توجه کرد و مانع از آسیب به وضعیت فعلی و آینده کشور شد. این غفلت از یکسو باید مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان علمی کشور قرار گیرد. موضوعاتی که بعضا غفلت در آنها باعث هدر رفت نیروی انسانی و یا عقب ماندن از سیر تحولات علمی و آموزشی روز دنیا می گردد و نتیجه آن قرار گرفتن استعدادهای جوان کشور در مسیر مهاجرت جهت بهره مندی از امکانات و تکنولوژی های روز برای ارتقای سطح علمی آنها می گردد.
متاسفانه غفلت از وضعیت استعدادهای دانشگاهی و فنی در کشور ما زیاد است و همانطور که رهبری نیز اشاره کردند در برخی موارد جوانان ما دارای استعدادهای بالقوه هستند اما بی توجهی به آنها باعث هدر رفت توان یک نیروی انسانی ارزشمند می گردد.
نکته دیگر در بحث آفات "غفلت" در حوزه نخبگان،موضوع تقویت گرایشات ملی گرایانه در جوانان است. البته این نکته را باید متذکر شد که خروج نخبگان از کشور و مهاجرتشان به مراکز علمی دنیا هیچگاه منزله وطن فروشی نبوده و نیست و این باز می گردد به قوه اختیار فردی افراد که انتخاب کنند در چه فضایی ادامه تحصیل و زندگی دهند.
اما باید این نکته را به اهالی علم و جوانان کشور تاکید کرد که امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به حضور و توان نخبگان خود نیازمند است.
باید با درگیر کردن نخبگان در امور کشور آنها را از وضعیت و نیازعلمی کشور باخبر کرد و امور حساس را با شفافیت برایشان تشریح کرد.باید به آنها گفت که سرنوشت فردا و نسل آینده ایران در گرو تلاش و کوشش و مقاومت آنها در جبهه علمی است. باید به هریک از نخبگان کشور یادآوری کرد که افرادی در سن و سال آنها از خون خود مایه گذاشتند تا کشور را از گزند دشمنان حفظ کنند و امروز وظیفه هر جوان و نخبه علمی است که با علم و مهارت خود از این مرزوبوم دفاع کند.
ایجاد این نگرش در جوانان مستلزم نگاهی سازنده و با صداقت است تا اعتماد را نزد این قشر به وجود آورد و مانع از مسمومیت ذهنی آنها بر اثر تبلیغات رسانه ای خارجی گردد.
در آخر باید تاکید داشت که آینده کشور بستگی به نوع
برنامه ریزی امروز مسئولان و حضور نخبگان و استعدادهای کشور در جریان توسعه و سازندگی ایران اسلامی است. لذا غفلت در هریک از این دو تبعاتی جبران ناپذیر برای امروز و آینده کشور خواهد داشت.