راهبردهای اجرای طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب تبیین شد

راهبردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب در نشست آغاز قرارداد EPCC این طرح با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیمانکاران طرح تبیین شد.

راهبردهای اجرای طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب تبیین شد

راهبردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای طرح پتروشیمی اسلام‌آباد غرب در نشست آغاز قرارداد EPCC این طرح با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیمانکاران طرح تبیین شد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی در نشست آغاز قرارداد EPCC طرح GTPP مجتمع پتروشیمی اسلام‌آباد غرب که با حضور مدیران ارشد 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیمانکاران طرح برگزار شد، اظهار کرد: نشست امروز جلسه‌ای مهم است، کارفرما و پیمانکار به‌عنوان تیم راهبری و اجرا در کنار هم فعالیت خواهند کرد و همسو با اهداف پروژه گام برمی‌دارند و فقط نقش‌های آنها متفاوت است.
وی درباره ویژگی‌های طرح اسلام‌آباد غرب گفت: طرح اسلام‌آباد غرب پس از دریافت مجوزهای لازم نخستین طرحی است که پس از خصوصی‌سازی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ساخته می‌شود و امید است فعالیت‌ها براساس برنامه پیش برود و به نتیجه برسد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه این طرح مهم و ملی با هدف تولید پروپیلن با استفاده از گاز طبیعی در دسترس برای نخستین بار در کشور ساخته خواهد شد، تصریح کرد: در سال‌های گذشته مجوزهای متعددی صادر شده بود که به‌دلیل نبود دانش فنی به مرحله اجرا نرسید، اما اکنون با دانش فنی بومی طرح اسلام‌آباد غرب عملیاتی 
می‌شود.محمدی با تأکید بر حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این طرح و تأمین مالی پروژه خطاب به پیمانکاران گفت: با برنامه‌ریزی دقیق فعالیت‌های اجرایی خود را با جدیت انجام دهید و از امروز که این طرح 
کلید می‌خورد ما در این شرکت در فضای مطالبه‌گری هستیم و همکاری دو طرفه سبب می‌شود پروژه در زمان خود به بهره‌برداری برسد.
وی ادامه داد: منطقه اسلام‌آباد غرب شرایط ویژه‌ای دارد و برای آمایش سرزمین و در منطقه‌ای محروم این طرح اجرا می‌شود که این موضوع دارای اهمیت ویژه است و باید مورد توجه قرار گیرد.
 لزوم توجه به مدیریت زمان و ریسک
امیر وکیل‌زاده، مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این نشست اظهار کرد: این طرح برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسیار بااهمیت است که پیش‌تر اجرا نشده است، بنابراین سه عامل شناسایی ذی‌نفعان و تأثیر آن بر پروژه و رضایت کارفرما، مدیریت زمان در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت ریسک باید به‌صورت جدی محور توجه قرار گیرد.
 اتحاد صنعت و پژوهش
علی پژوهان، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نیز در این نشست گفت: خود را متعهد می‌دانیم که با همه توان از این طرح ملی حمایت کنیم و خوشبختانه اکنون می‌توان گفت اتحاد صنعت و پژوهش با اجرایی شدن طرح اسلام‌آباد غرب تحقق یافت.وی افزود: دانش فنی این طرح از سوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تأمین می‌شود و این سنگین‌ترین سرمایه‌گذاری کارفرماست که روی فناوری بومی انجام شده و آغاز اعتماد صنعت به شرکت پژوهش و فناوری است.