اسکناس دلار ۲۰ مهر ۱۳۹۹ از مرز ۳۱ هزار تومان گذشت

در صرافی‌های بانکی؛

قیمت دلار آمریکا(اسکناس) در جریان معاملات یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی، از مرز ۳۱ هزار تومان عبور کرد و به ۳۱ هزار و ۵۰ تومان رسید.


قیمت دلار آمریکا(اسکناس) در جریان معاملات یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی، از مرز ۳۱ هزار تومان عبور کرد و به ۳۱ هزار و ۵۰ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات یکشنبه ۲۰ مهرماه در صرافی‌های بانکی، قیمت دلار آمریکا (اسکناس) برای فروش ۳۱ هزار و
 ۵۰ تومان و برای خرید ۲۹,۹۰۰ تومان است.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با عبور از مرز ۳۶ هزار تومان، در صرافی‌های بانکی به ۳۶,۷۰۰ تومان برای فروش و ۳۵,۵۰۰ تومان برای خرید رسید.