قیمت تخم‌مرغ تا پایان مهر تغییری ندارد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن:

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر توافق صورت گرفته با معاونت امور دام قرار بود نرخ تخم‌مرغ تا پایان هفته اصلاح شود که مجدد به زمان دیگری موکول شد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر توافق صورت گرفته با معاونت امور دام قرار بود نرخ تخم‌مرغ تا پایان هفته اصلاح شود که مجدد به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا کاشانی گفت: نرخ کنونی هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان است که کماکان کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.
به گفته او، بنابر توافق صورت گرفته با معاونت امور دام قرار بود تا پایان هفته قیمت تخم مرغ اصلاح شود که برای بررسی های مجدد به پایان مهر موکول شد.کاشانی ادامه داد:براساس توافق صورت گرفته قرار بود ۱۰ درصد قیمت تخم مرغ درب مرغداری و ۱۵ درصد برای مصرف کننده افزایش یابد که بنابر آخرین پیگیری معاونت امور دام در اصلاح قیمت تردیدی ندارد، اما میزان افزایش در حال بررسی است.