توافق قریب‌الوقوعی وجود ندارد

نماینده مجلس مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا را تأیید کرد؛

توانگر در توییتی نوشت: با وجود انجام مذاکراتی در نیویورک توافق قربب‌الوقوعی به دلیل کارشکنی امریکا وجود ندارد.

توانگر در توییتی نوشت: با وجود انجام مذاکراتی در نیویورک توافق قربب‌الوقوعی به دلیل کارشکنی امریکا وجود ندارد.
به گزارش عصر ایران ، یک نماینده مجلس مذاکرات محرمانه ایران و امریکا در نیویورک را تأیید کرد.
مجتبی توانگر، نماینده مجلس مذاکرات محرمانه ایران و امریکا در نیویورک را تایید کرد. توانگر در توییتی نوشت: «با وجود انجام مذاکراتی در نیویورک توافق قربب‌الوقوعی به دلیل کارشکنی امریکا وجود ندارد. آمریکا در تلاش برای امتیازگیری هسته‌ای از ایران در ازای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده است که این امر خلاف قانون و مغایر منافع ایران است.»