پروژه ۲۵ میلیون دلاری آمریکا با ادعای حمایت از «جامعه مدنی» در عراق

دولت آمریکا، تا ۲۵ میلیون دلار برای یک برنامه پنج ساله تحت عنوان «حمایت از جامعه مدنی» در عراق هزینه خواهد کرد.دولت آمریکا، تا ۲۵ میلیون دلار برای یک برنامه پنج ساله تحت عنوان «حمایت از جامعه مدنی» در عراق هزینه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس سند آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، این آژانس می‌خواهد مشارکت زنان و جوانان عراقی را در حوزه عمومی و زمینه‌های مختلف، به عنوان مثال، در فعالیت بر روی تغییرات آب و هوایی افزایش دهد.
 آمریکا مدعی است که به این طریق به دنبال «کمک» به عراق برای تبدیل شدن به یک کشور دارای ثبات و دموکراسی بیشتر است.