مدیراجرایی سندیکای کارخانه های شمال: صادرات چای ۴۱ درصد افزایش یافت

مدیراجرایی سندیکای کارخانه های شمال: صادرات چای ۴۱ درصد افزایش یافت

 


مدیراجرایی سندیکای کارخانه های شمال گفت: بنابر آمار در ۷ ماهه امسال ۲۰ هزار و ۶۰۰ تن چای صادر شد که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، صادق حسنی گفت: بنابر آمار امسال ۱۱۶ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بدلیل شرایط جوی ۱۸ درصد کاهش یافته است.
به گفته او، مجموع مطالبات پرداختی قدرالسهم دولت و کارخانه ها به چایکاران ۸۵ درصد است.
حسنی می گوید: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ تن چای خشک تولید شد، درحالیکه سال قبل این رقم ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن بود.