رئیس بنیاد مسکن: ۳۲۰ هزار واحد طرح نهضت ملی تحت نظارت بنیاد مسکن در مرحله اجرا

رئیس بنیاد مسکن: ۳۲۰ هزار واحد طرح نهضت ملی تحت نظارت بنیاد مسکن در مرحله اجرا


رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم در برنامه ساخت بنیاد قرار دارد که از این تعداد عملیات ساختمانی ۳۲۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آغاز شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم در برنامه ساخت بنیاد قرار دارد که از این تعداد عملیات ساختمانی ۳۲۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آغاز شده است.  
به گفته نیکزاد براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه یک میلیون مسکن بسازد که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد روستایی و
 ۸۰۰ هزار واحد شهری است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به تعهد ساخت چهار میلیون واحد مسکونی دولت سیزدهم افزود: بنیاد مسکن تعهد دارد که سالانه
۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۲۰۰ هزار واحد شهری بسازد و تلاش داریم تا تعهدات سال نخست را تامین و وارد تعهدات سال دوم شویم.
نیکزاد گفت: در سال نخست به علت مکان یابی، تامین زمین، طراحی و سایر مشکلات طرح به تاخیر افتاد، اما در سال دوم و سوم با شتاب بیشتری کار ادامه خواهد یافت.