افزایش سقف تراکنش‌های بانکی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان

بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد؛

بانک مرکزی مصوبه هیات عامل این بانک در خصوص افزایش دو برابری سقف تراکنش‌های بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

افزایش سقف تراکنش‌های بانکی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان

 

 

بانک مرکزی مصوبه هیات عامل این بانک در خصوص افزایش دو برابری سقف تراکنش‌های بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش آنا، اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی صوتجلسه مصوبه سی و یکمین نشست هیات عامل بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل
 شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص موضوع بخشنامه در تاریخ
 ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ را به شبکه بانکی ابلاغ
کرد.
براین اساس حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال
 (۱۰۰ میلیون تومان) تعیین شده است.
گفتنی است؛ پیش از این سقف مبلغ تراکنش‌های بانکی از دستگاه‌های پوز (کارت خوان) و درگاه‌های پرداخت ۵۰ میلیون تومان بود که در حال حاضر به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و دو برابر شده
 است.