ابراز نگرانی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با مجله «آتلانتیک» با ابراز نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران، این فعالیت‌ها را تهدیدی برای موجودیت این رژیم خواند.

 وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با مجله «آتلانتیک» با ابراز نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران، این فعالیت‌ها را تهدیدی برای موجودیت این رژیم خواند.
به گزارش ایلنا، «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با مجله «آتلانتیک» با ابراز نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران، این فعالیت‌ها را تهدیدی برای موجودیت این رژیم خواند.
وی در ادامه مدعی شد که این رژیم توان نظامی کافی برای مقابله با فعالیت‌ها را دارد ولی در هین حال گفت که این رویکرد باید به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته شود.گانتز ابراز امیدواری کرد که رژیم صهیونیستی در این مسیر از حمایت آمریکا برخوردار شود.