ارتش ترکیه شمال الرقه را گلوله باران کرد

ارتش ترکیه شمال الرقه را گلوله باران کرد

 منابع محلی از حملات توپخانه ای ارتش ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنها به اطراف شهرک عین عیسی در حومه شمالی الرقه و جاده
بین المللی ام۴ خبر دادند.به گزارش  مهر به نقل از سانا، این منابع اعلام کردند: نیروهای ارتش ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنها، طی ساعات گذشته با توپخانه اطراف شهرک عین عیسی در شمال الرقه و جاده
بین المللی ام ۴ حلب به حس که را گلوله باران کردند که بر اثر آن خساراتی به اموال دولتی و خصوصی و زمین‌های کشاورزی وارد شد.