"دولت الکترونیک" نیاز به سرعت دارد

طی مدتی که کرونا دنیا را در هم پیچیده و تعاملات و رفت و آمدها را تحت تاثیرمحدودیت قرار داده، امور جاری مردم با ابزارهای اینترنتی دنبال شده و به قولی فضای مجازی پشتیبانی برای امورات فیزیکی جامعه گردید.

"دولت الکترونیک" نیاز به سرعت دارد

 

طی مدتی که کرونا دنیا را در هم پیچیده و تعاملات و رفت و آمدها را تحت تاثیرمحدودیت قرار داده، امور جاری مردم با ابزارهای اینترنتی دنبال شده و به قولی فضای مجازی پشتیبانی برای امورات فیزیکی جامعه گردید.
دورکاری ادارات، افزایش استفاده از خریدهای اینترنتی، گستردگی خدمات و ثبت و سفارش ها از طریق اپلیکیشن های مختلف و خدمات بسیاری که به صورت روزانه با گوشی های موبایل انجام می دهیم، همگی نشان از تقویت سبک جدیدی از زندگی در عصر حاضر است که با وجود کرونا بیش از قبل مورد توجه و استفاده قرارگرفت.
دراین زمینه یکی از مهمترین حوزه هایی که می بایست در فضای مجازی دنبال شود، "دولت الکترونیک" است. موضوعی که در دولت های مختلف پیگیری شده اما هنوز به کارایی و توان کافی نرسیده است. چرا که همچنان ساختار و بن مایه امورات اداری ما وابسته با کاغذ بازی ها و تشکیل پرونده های فیزیکی است و بعضاً خدمات الکترونیکی در این حوزه محدود به گرفت نوبت و یا ثبت مشخصات فردی می شود!
نکته دیگر درمورد توان فنی و ارتقای کارایی سیستم های
خدمت رسانی است. به عنوان مثال یکی از پرترافیک ترین امورات اداری روزانه مردم در مورد خرید و فروش ماشین و انجام امور اداری آن برای
نقل و انتقال و درخواست کارت سوخت است. اما علیرغم تمهیدات انجام شده همچنان مردم باید ساعت درگیر این موضوع باشند درحالی که
می توان بسیاری از مراحل بوروکراسی را از این جریان حذف کرد.
 درمثالی دیگر در همین حوزه باید به قطعی مداوم و حتی از دسترس خارج بودن سیستم ها برای درخواست کارت سوخت اشاره داشت. درحال حاضر دفاتر پلیس+10 که برای ثبت نام و امور مربوط به کارت سوخت در نظرگرفته شده اند مدعیند که بیش از یک ماه است سامانه کارت سوخت قطع بوده و مراجعین نمی توانند امورات خود را دنبال کنند و مجبورند حضوری به ادارات و نهادهای مربوطه برای پیگیری امور خود
بروند.
این شکاف در امر خدمت رسانی مجازی موجب زحمت و اطاله انجام امور می شود، که هم زحمت مردم را بیشتر می کند و هم وقت و هزینه بیشتری را صرف یک کار عادی و ساده خواهد کرد. لذا کارایی و توان
دولت الکترونیک باید مطابق با نیازها و امورات جاری جامعه باشد.
همچنین دولت الکترونیک باید مانع از موازی کاری ها در سیر امور خدمت رسانی گردد. به عنوان مثال برای صدور یک مجوز اشتغال افراد در سامانه های مربوطه ثبت نام و مدارک شناسایی خود را بارگذاری
 می کنند.
اما در زمان مراجعه حضوری مجدد از آنها کپی از تمام صفحات مدارک سجلی و تاییدیه ها و آزمون ها و مدارک تحصیلی و... را طلب می کنند. درحالی که تمام این مدارک در ثبت نام اولیه بارگذاری شده و در سیستم موجود است.
این ها مثال هایی ساده و پیش پا افتاده از ابتدائیات خدمت رسانی از طریق "دولت الکترونیک" است و با توجه به نیازهای امروز کشور انتظارها بسیار فراتر از موارد ذکر شده می باشد.