مذاکرات جدید با غرب بدون مماشات و معطلی

درساعات پایانی شنبه و بامداد یکشنبه وزیرخارجه کشورمان در رسانه ملی حضورداشت و به تبیین سیاست های وزارتخانه اش در دولت جدید پرداخت.

مذاکرات  جدید با غرب بدون مماشات و معطلی

درساعات پایانی شنبه و بامداد یکشنبه وزیرخارجه کشورمان در رسانه ملی حضورداشت و به تبیین سیاست های وزارتخانه اش در دولت جدید پرداخت.
 وی در بطن کلامش سعی کرد چند بار به این نکته اشاره کند که وزارتخانه تحت امرش در این دوره بر محور "عملگرایی" حرکت خواهد کرد.
در تایید این موضوع به طعنه ویا در تمثیل اشاره داشت که دیگر مذاکرات برای "قهوه خوردن" صورت نخواهد پذیرفت. البته به نظر نمی رسید که وی بخواهد با این عبارت وزارت وزیر قبلی را زیر سئوال ببرد و بیشتر براین موضوع تاکید داشت که مذاکرات جدید با غرب دیگر با مماشات و معطلی پیگیری نخواهد شد.
وزیرخارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد عملکرد آمریکا مدعی شد که اگر دولت بایدن با دولت قبلی تفاوتی دارد باید یک نشانه عملی از خود بروز دهد و مثلاً ده میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ما را آزاد کنند.
این اظهارات وی یعنی وزارت خارجه بدور از آرمان گرایی هایی که در ادوار گذشته شاهدش بودیم، به دنبال راهکارهای عملی و ملموس و بازگشایی مجاری تنفسی برای مردم و کشور  می باشد.
به عبارتی "عملگرایی" که وی در دولت و وزارت خارجه جدید از آن یاد می کرد، می تواند بدور از هرگونه خوش بینی و مماشات با غرب و بدور از هرگونه آرمان گرایی بی فایده، مذاکرات و تعاملات با غرب را پیش ببرد.
اما آنچه به عنوان مانعی برای این "عملگرایی" می تواند
مشکل ساز شود، همان آرمان گرایی بعضاً افراطی است که بی جهت منافع ملی کشور را در هاله ای از ابهامات و اعتقادات سلیقه ای فرو می برد و نتیجه آن می شود که نزدیک به یک دهه حرکت و تحرکات مذاکرات هسته ای کشورمان نه تنها رو به جلو نمی رفت،بلکه دچار رخوتی شد بود که تنها نتیجه اش تحریم های متعدد علیه کشورمان
بود.
با این اوصاف اظهارات اخیر وزیرخارجه کشورمان در قالب
تئوری های سیاسی مطرح شد و تحقق آن نیازمند عزمی جدی و سیاست گذاری یکپارچه در نقاط تمرکز قدرت می باشد. چرا که تعدد مراکز قدرت درکشورمان و سابقه موازی کاری در عرصه هایی همچون سیاست خارجی باعث هدر رفت انرژی و خنثی شدن اهداف و
تئوری های اجرایی خواهد شد.
امروز جامعه نیازمند یک گشایش اقتصادی است تا قدری معیشتشان فراهم گردد و حداقل های زندگی را داشته باشند.مسلماً این هدف نیازمند یک سیاست عمگرا در عرصه سیاست خارجی است تا در گام اول با فراهم شدن تسهیلات مالی راه تنفس مردم بازشود و در گام های بعدی در مسیر رهایی از تحریم های ظالمانه و ایجاد عقلانیت و واقع گرایی در عرصه منطقه و جهان اقدام
کند.