قیمت دلار آمریکا به ۲۲ هزار و ۸۲ تومان رسید

در صرافی‌های بانکی؛

قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای خرید در صرافی‌های بانکی به ۲۱ هزار و ۶۴۴ تومان و برای فروش به ۲۲ هزار و ۸۲ تومان رسید.

قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای خرید در صرافی‌های بانکی به ۲۱ هزار و ۶۴۴ تومان و برای فروش به ۲۲ هزار و ۸۲ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)  شنبه
 ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای خرید در صرافی‌های بانکی به ۲۱ هزار و
 ۶۴۴ تومان و برای فروش به ۲۲ هزار و ۸۲ تومان رسید.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۲۶ هزار و ۲۵ تومان و برای فروش ۲۶ هزار و ۵۵۱ تومان است.