شاخص به یک میلیون و ۱۸۱ هزار واحد رسید

بورس ۲۳۹۰ واحد افت کرد؛

شاخص کل بورس تهران، در ابتدای معاملات شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با افت ۲۳۹۰ واحدی به یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۶۰۹ واحد رسید.

شاخص کل بورس تهران، در ابتدای معاملات شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با افت ۲۳۹۰ واحدی به یک میلیون و ۱۸۱ هزار و ۶۰۹ واحد رسید.
به گزارش مهر، شاخص کل بورس تهران، در ابتدای معاملات  شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با افت ۲۳۹۰ واحدی به یک میلیون و
 ۱۸۱ هزار و ۶۰۹ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۸۲۵ واحد افت کرد و به ۴۱۷ هزار و ۴۵ واحد رسید.
در عین حال نمادهای شبندر و کچاد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص و نمادهای شستا، فملی، برکت، وتجارت و شپنا بیشترین تأثیر منفی را 
بر شاخص داشتند.