وام ۱۵۰ میلیونی برای دهک‌های پائین و اقساط ۵/۲ میلیونی آن!

بر اساس یک تفاهم‌نامه، وام قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ ۱۵۰میلیون تومان به خانوارهایی که جزو دهک‌های کم‌درآمد جامعه (دهک اول تا سوم) از اردیبهشت ماه تعلق خواهد گرفت. کارمزد این وام ۴ درصد، مدت زمان اجرای تفاهم‌نامه سه سال و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پنج سال اعلام شده؛ در واقع حداکثرزمان بازپرداخت این وام ۶۰ ماه و اقساط آن ماهانه دو میلیون و ۶۰۰هزارتومان است. بر اساس یک مصوبه اخیر مجلس هم مقرر شده به خانوارهای فاقد مسکنی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا می‌شوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن پرداخت شود که حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است.

بر اساس یک تفاهم‌نامه، وام قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ ۱۵۰میلیون تومان به خانوارهایی که جزو دهک‌های کم‌درآمد جامعه (دهک اول تا سوم) از اردیبهشت ماه تعلق خواهد گرفت. کارمزد این وام ۴ درصد، مدت زمان اجرای تفاهم‌نامه سه سال و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پنج سال اعلام شده؛ در واقع حداکثرزمان بازپرداخت این وام ۶۰ ماه و اقساط آن ماهانه دو میلیون و 600هزارتومان است. بر اساس یک مصوبه اخیر مجلس هم مقرر شده به خانوارهای فاقد مسکنی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا می‌شوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن پرداخت شود که حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است. 
تعداد وام‌هایی که قرار است به‌نحوی مشکلات مختلف مردم را حل کنند، در حال افزایش است، وام خرید مسکن، وام ودیعه اجاره مسکن، وام ازدواج، وام خرید وسائل منزل، و ... و این دو وام جدید برای دهک‌های پائین که درآمدی حداقلی دارند و با توجه به این درآمد حداقلی و انواع اقساطی که در حال پرداخت هستند، پرداخت یک قسط دیگر بیش از دو میلیون تومان، طبعا خارج از توان آنان خواهد بود. اما نکته جالب توجه همین قسط بالای دومیلیون تومان و وام 150 میلیونی برای دهک‌های پائین است! دهک پائینی که در چنبره انواع مشکلات مالی و اقساط مختلف گرفتار شده و حالا باید یا برای رفع نیازهای دیگر خود و یا برای آوردن فرزند سوم، ناچار از دریافت وام 150 میلیونی باشد. به‌نظر می‌رسد این روش‌های مسکّنی که مدام بر وابستگی مالی مردم و دین آنان بر بانک‌ها می‌افزاید و طبعا مشکلات آنان را فقط از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند، نتواند مشکلات عمده و ساختاری اقتصادی مردم را آنچنان که بایدوشاید حل کند و لازم است روش‌ها، گزینه‌ها و استراتژی‌های موثرتر از وام‌های پیاپی، در پیش گرفته شود.