شکایت دادگستری آمریکا از یک دانشگاه؛ اتهام: تبعیض نژادی در پذیرش دانشجویان

یک مقام دادگستری: متقاضیان دانشگاه باید با توجه به شخصیت‌، استعداد، دستاوردهای آنها ارزیابی شوند، نه رنگ پوستشان. وزارت دادگستری آمریکا پرونده حقوقی را علیه دانشگاه "ییل" به اتهام تبعیض غیرقانونی در پذیرش دانشجویان به جریان انداخت.


یک مقام دادگستری: متقاضیان دانشگاه باید با توجه به شخصیت‌، استعداد، دستاوردهای آنها ارزیابی شوند، نه رنگ پوستشان. وزارت دادگستری آمریکا پرونده حقوقی را علیه دانشگاه "ییل" به اتهام تبعیض غیرقانونی در پذیرش دانشجویان به جریان انداخت.
به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، دادگستری آمریکا برخی از دانشگاه‌های "ایوی لیگ" این کشور را به تبعیض غیرقانونی پذیرش دانشجویان آسیایی و سفیدپوست در دوره‌های کارشناسی متهم کرده است. ایوی لیگ یک مجموعه متشکل از معروف‌ترین گروه دانشگاه‌های خصوصی کشور آمریکا که هاروارد و ییل در در زیرمجموعه آنها قرار دارد.‌
پیش از این دولت ترامپ از شکایت گروهی از دانشجویان آسیایی- آمریکایی که دانشگاه هاروارد را به تبعیض علیه پذیرش خودشان در این دانشگاه متهم کرده بودند، حمایت کرد. دانشگاه هاروارد بارها این اتهامات را رد کرده
 است.
با این وجود حرکت مثبت دولت ترامپ علیه دانشگاه‌های نخبه‌پرور باعث شد تا دانشجویان دانشگاه دوره کارشناسی دانشگاه ییل نیز علیه تبعیض در پذیرش دست به شکایت بزنند.